99 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú Quận 9

Giờ mờ cửa Thứ 2 – CN, 8– 18